Stichting Bekkenbodem Patiƫnten
informatie, voorlichting, lotgenotencontact en opkomen voor patiënten

In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen last van een of meer bekkenbodemklachten. U bent dus niet de enige. Tijdige herkenning en behandeling kan veel problemen op oudere leeftijd voorkomen. Praat erover met uw huisarts. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar een bekkenfysiotherapeut of specialist.
Welke behandelingen en oplossingen zijn er voor de meest voorkomende bekkenbodemproblemen?

 
 
 
 
 
 
 
 
Behandelingen
1.Ongewild urineverlies, stressincontinentie: bekkenfysiotherapie


Doel van deze therapie is dat u de bekkenbodemspieren weer op een bewuste manier leert gebruiken. U leert ze aanspannen en ontspannen op het moment waarop dat nodig is. Dit gaat onder begeleiding van een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut. De aangeleerde oefeningen doet u ook zelf thuis.
Soms wordt er gewerkt met speciale technieken, zoals biofeedback. In de vagina of anus wordt een staafje ingebracht zodat met elektrodes de activiteit in de bekkenbodem kan worden weergegeven via een beeldscherm.
Een andere techniek is functionele elektrostimulatie (FES). Daarbij worden de bekkenbodemspieren gestimuleerd met lichte stroomstootjes, waardoor u er beter bewust van wordt om de juiste spiergroepen te oefenen en te gebruiken.

U vindt een bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt via de
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek,

Download hier de informatiebrochure ‘Bekkenbodemoefeningen’.
U vindt ook bekkenbodemoefeningen op de site van CoreWellness.

Download de gratis bekkenbodem-app voor iPhone, iPad, iPod en Android-toestellen via de Apple Store of Android Play Store
2. Overactieve blaas (OAB) al dan niet met ongewild urineverlies: blaastraining

Bij een overactieve blaas plast u te vaak door de frequente aandrang.
Daardoor lukt het op den duur niet meer om grote hoeveelheden op te houden
en verergert het probleem alleen maar. Soms gaat de sterke aandrang gepaard
met ongewild urineverlies.
Doelstelling van de training is weer een zo normaal mogelijk plaspatroon bereiken.
Een hulpmiddel kan zijn het bijhouden van een dagboek waarin u schrijft hoe vaak en hoeveel u plast. Hierbij is begeleiding door een bekkenfysiotherapeut of continentieverpleegkundige van groot belang.

Download hier de informatiebrochure ‘Overactieve blaas’.
3. Overactieve blaas (OAB), incontinentie en retentie: toiletgedrag

Veel mensen die last hebben van urineverlies plassen niet goed uit. Hierdoor ontstaat de kans dat er urine achterblijft in de blaas (retentie). Om goed uit te plassen moet er worden gelet op juist toiletgedrag. Rechtop zitten, bekkenbodem ontspannen, zodat u in één keer uitplast. Niet persen, want daardoor gaat de plasbuis juist dicht.
De bekkenfysiotherapeut helpt u met oefeningen om juist toiletgedrag te leren.

Download hier de informatiebrochure ‘Overactieve blaas’.
4. Overactieve blaas (OAB), incontinentie, retentie of verzakking: hulpmiddelen

Hulpmiddelen, zoals verbanden en katheters, lossen de oorzaak van uw probleem
niet op, maar kunnen wel een uitkomst zijn. Het gebruik ervan kan voorkómen dat uw
kleding nat en vuil wordt. Kies het materiaal dat bij u past. Pasvorm en handzaamheid
spelen hierbij een belangrijke rol. U kunt zich laten voorlichten door uw apotheker, een incontinentieverpleegkundige of medisch speciaalzaak.

De SBP heeft een Hulpmiddelengids samengesteld die u hier kunt bestellen of stuur
een mailtje naar info@bekkenbodem.net. (Gratis voor donateurs!)

<bestelknop Hulpmiddelengids>

Download hier de informatiebrochure ‘Overactieve blaas’.
5. Overactieve blaas (OAB): Medicijnen

Bij een overactieve blaas wordt de blaas buiten uw wil om geprikkeld en trekt samen (contraheren). Het gevolg hiervan is vaak aandrang voelen, vaak naar het toilet moeten en soms voortijdig ongewild urineverlies. Medicijnen, soms in combinatie met blaastraining, kunnen ervoor zorgen dat u weer baas over uw blaas wordt.

Download hier de patiëntenrichtlijn urine-incontinentie bij vrouwen.

Download hier de informatiebrochure ‘Overactieve blaas’.
6. Verzakking en incontinentie: pessaria

Wanneer een vrouw last heeft van een verzakking, al of niet in combinatie met lichte of matige urine-incontinentie, kan een pessarium (een ring die in de schede wordt geplaatst) een simpele oplossing zijn. Wanneer de ring goed is geplaatst, kan een verzakte blaas of baarmoeder weer op de juiste plaats worden teruggebracht. Een goed passende ring voelt u niet zitten, ook niet bij seksuele gemeenschap. Tegenwoordig zijn de ringen zo gemaakt dat u deze zelf kunt inbrengen en verwijderen.

Download hier de informatiebrochure ‘Het pessarium in de praktijk’ of kijk op de
website van de NVOG bij de voorlichtingsbrochures.
7. Urine-incontinentie: operaties (en andere behandelingen)

Vrouwen met stressincontinentie kunnen soms operatief een bandje laten plaatsen dat via de schede wordt ingebracht. Zo’n bandje wordt een tension free vaginal tape of TVT genoemd. Er zijn verschillende bandjes: TVT, TVT-O of een TVT-Secur.
Download hier de informatiebrochures ‘Inspanningsincontinentie voor urine (stressincontinentie)’ en ‘Bekkenbodem- en incontinentieoperaties’ of kijk op de
website van de NVOG bij de voorlichtingsbrochures.

Bij mannen met plasproblemen (obstructie) en overloopincontinentie kan het verkleinen of verwijderen van de prostaat een oplossing zijn.

Heeft u last van urineverlies door een overactieve blaas (OAB) of incontinentie, dan is dit soms een gevolg van beschadigde zenuwen die bij het plassen betrokken zijn. Deze zenuwen kunnen kunstmatig worden beïnvloed door zwakke elektrische stroomstootjes - neuromodulatie - zodat een prikkelbare blaas rustiger wordt en uw klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen.
Meer informatie over neurostimulatie vindt u op de website van de PVVN
8. Verzakkingen: verzakkingsoperatie

Een vaginale verzakking (prolaps) is het uitzakken van de vaginawanden of van de baarmoeder buiten de normale positie in het kleine bekken. Een verzakking wordt veroorzaakt door verminderde steunfunctie van de bekkenbodem. Dit kan voelbaar zijn als een bal (uitstulping) en is vaak ook zichtbaar in of buiten de schede. De aard van de verzakking kan verschillen, afhankelijk van het orgaan waar het om gaat. Vaak gaat het om meerdere organen:
•Voorwand van de schede: blaas en plasbuis (cysto- en urethrocele)
•Top van de schede: baarmoeder (descensus uteri) of dunne darm vlak achter de baarmoeder (enterocele)
•Achterwand van de schede: endeldarm (rectum).
Afhankelijk van de aard van de verzakking zijn er verschillende operaties door specialisten als de uroloog, gynaecoloog, urogynaecoloog of colorectaal chirurg. Vaak werken zij nauw samen, bijvoorbeeld in bekkenbodemcentra. Uw eigen specialist kan u over de meest geschikte operatie voor u informeren. Voor een goede diagnostiek en behandeling is deze goede samenwerking van groot belang.

Download hier de informatiefolder ‘Vaginale verzakking (prolaps)’.
Heeft u vragen? Bel de SBP Informatielijn
op 0184-641812.